NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Ông HỒ QUỲNH HƯNG

Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Ông tham gia HĐQT từ 13/04/2009, đến tháng 05/2010 ông được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Ông Hồ Quỳnh Hưng, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp.HCM chuyên ngành Khoa học máy tính và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường GRIGGS Hoa Kỳ.

Trước khi đảm nhận vị trí Tổng Giám Đốc, ông là Phó Tổng Giám Đốc công ty kiêm Giám Đốc Chi nhánh Đồng An, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

 


Bà NGUYỄN THỊ KIM VINH

Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Bà là Cổ đông sáng lập Công ty, tham gia HĐQT từ năm 2005 ngay khi Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang Công ty Cổ phần.

Bà Nguyễn Thị Kim Vinh tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường GRIGGS Hoa Kỳ.

Từ tháng 05/2010 đến nay bà giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Từ tháng 05/2011 bà giữ vai trò Bí thư Đảng ủy Công ty.

Với hơn 20 năm công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang, bà đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng.

 


Ông DƯƠNG HỒ THẮNG

Thành viên HĐQT

Tham gia là thành viên HĐQT từ năm 2005.

Ông Dương Hồ Thắng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh trường GRIGGS Hoa Kỳ.

Từ tháng 07/2006 đến nay ông giữ vị trí Giám đốc Tài chính Kế toán kiêm Kế toán trưởng Công ty, đến tháng 09/2013 ông được bổ nhiệm kiêm nhiệm thêm vị trí Giám đốc Bán hàng toàn quốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

 


Ông HỒ VĨNH PHƯƠNG

Thành viên HĐQT

Tham gia HĐQT từ tháng 05/2008, trước đó ông là thành viên Ban Kiểm soát từ tháng 01/2007.

Ông Hồ Vĩnh Phương tốt nghiệp Thạc sỹ Tài chính tại Đại học New South Wales (Úc).

Từ năm 2013 đến nay, ông trực tiếp quản lý và điều hành các dự án đầu tư cá nhân.

Ông đã có 14 năm hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và đầu tư tài chính. Trước đây, khi công tác tại Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội và Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt ông đã từng giữ các chức vụ như: Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh Tp Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp…

 


Bà NGUYỄN THÁI NGA

Thành viên HĐQT Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Tham gia là thành viên HĐQT từ tháng 04/2013.

Bà Nguyễn Thái Nga tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị kinh doanh trường Đại học Northeastern (Mỹ).

Bà Nguyễn Thái Nga công tác tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ tháng 02/2012 và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Bán hàng khu vực miền Bắc, Phó Giám đốc Xuất nhập khẩu Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Từ tháng 11/2015 bà giữ vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

 


Ông TRẦN QUỐC TOẢN

Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Ông Trần Quốc Toản, tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Tp.HCM, chuyên ngành Điện - Điện tử.

Từ tháng 02/2011 đến nay ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Gia nhập Điện Quang từ năm 1998, ông đã từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng: Phó Giám đốc Xí nghiệp Ống Thủy Tinh, Giám đốc Công ty Liên doanh Điện Quang-Scope, Giám đốc Kỹ thuật - Nghiên cứu phát triển.

 

 

 

TOP