Tổng thống Maduro đến thăm và làm việc tại Điện Quang

TOP