BỘ DỮ LIỆU TRẮC QUANG BỘ ĐÈN ĐIỆN QUANG

Bộ dữ liệu trắc quang đèn Điện Quang bao gồm các tập tin dữ liệu trắc quang các loại đèn LED của Điện Quang.

Bộ dữ liệu này hỗ trợ người dùng khi sử dụng phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng dùng cho các sản phẩm của Điện Quang.

Download

 

 

TOP