Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết

DQC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

DQC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền của  Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã CK: DQC) như sau:


Giải Trình KQKD trước và sau soát xét 6 tháng và Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng

Giải Trình KQKD trước & sau soát xét 6 tháng và Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ 6 tháng

Thư mời gặp mặt nhà đầu tư công ty cổ phần Bóng Đèn Điện Quang

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang trân trọng kính mời quý nhà đầu tư về tham dự buổi gặp mặt

Tăng vốn điều lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty cổ phần bống đèn Điện Quang chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phảm chiếu sáng và thiết bị điện công bố tăng vốn điều lệ phát hành cổ tức đợt 2 năm 2015


Thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông:

Thay đổi địa chỉ chi nhánh và thành lập cửa hàng kinh doanh

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

Công bố thông tin về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:


Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

Nghị quyết - biên bản Đại hội đồng cổ đông 2016 và tờ trình kèm theo

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông:

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2016

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông năm 2016


TOP