Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

Công ty CP Bóng đèn Điện Quang công bố:

 

Nghị quyết HĐQT và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015, 15% bằng tiền mặt

 

TOP