Giấy đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 14)

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh lần thứ 14

- Công bố thông tin thay đổi giấy đăng ký kinh doanh  

 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  

TOP