Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc

- Công bố thông tin bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc  

- Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc  

TOP