Công bố thông tin

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

- Công bố thông tin về việc thành lập địa điểm kinh doanh tại Tp.HCM  

- Thông báo và Nghị Quyết HĐQT về ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016  

TOP