Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

- Nghị quyết HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu trả cổ tức  

TOP