Thay đổi địa chỉ chi nhánh và thành lập cửa hàng kinh doanh

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang xin công bố đến Quý cổ đông về việc:

- Công bố thông tin về việc thay đổi địa chỉ chhi nhánh Hà Nội và thành lập cửa hàng kinh doanh  

TOP