Xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang gửi Quý cổ đông tài liệu về việc xin ý kiến phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014

 

Tài liệu gồm:

  • Tờ trình đại hội
  • Phiếu lấy ý kiến
  • Dự thảo Nghị quyết Đại hội

 

TOP