Nghị quyết đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu

Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 20%

 

Quý cổ đông xin vui lòng xem file đính kèm

Biên bản:

Nghị quyết:

 

TOP