Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 20% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 68/NQ-HĐQT ngày 03/12/2014

 

 

TOP