Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2016

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3


BCTC Cty Mẹ và Hợp nhất 06 tháng đầu năm 2016

 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang BCTC Cty Mẹ và Hợp nhất 06 tháng đầu năm 2016

Báo cáo tài chính quý 2-2016 Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC)

 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang Công bố Báo cáo tài chính Quý 2-2016 

 

 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2-2016 Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang (DQC)

 Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang Công bố Báo cáo tài chính hợp nhât Quý 2-2016 

 

 


Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016

Giải trình báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2016 


Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2016

Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 1 năm 2016 

Đính chính số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015

Đính chính số liệu báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2015

Giải trình kết quả kinh doanh năm 2015 trên BCTC của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất 


TOP