Nội dung chương trình: Làm thẻ thành viên cho khách hàng

dien quang

 

- Cấp 1: Thẻ member (Thẻ đỏ): giảm giá 15% - Khách hàng mua tích lũy đơn hàng trên 1.000.000 đồng tương đương 1000 ĐQC

- Cấp 2: Thẻ vàng giảm giá 20% - Khách hàng mua tích lũy đơn hàng trên 10.000.000 đồng tương đường 10.000 ĐQC

- Cấp 3: Thẻ Platinum (thẻ đen): giảm giá 30% - Khách hàng mua tích lũy đơn hàng trên 30.000.000 đồng tương đương 30.000 ĐQC

Cách quy đổi:

  •  Khi mua hàng 1000 vnđ = 1 ĐQC
  •  Khi lấy điểm ĐQC đổi hàng thì 1 ĐQC = 1 vnđ

 

TOP