Công bố thông tin trả cổ tức đợt 2 năm 2014

 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang kính gửi đến Quý cổ đông về việc công bố thông tin trả cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

 

- Công bố thông tin trả cổ tức đợt 2 năm 2014 

 

TOP