Điện Quang bổ nhiệm Phó Giám Đốc phòng ban

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã bổ nhiệm thêm phó giám đốc mới. Theo đó, chị Nguyễn Thanh Hương Thảo được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc phòng Xuất Nhập khẩu. Trước thời gian được bổ nhiệm, chị Nguyễn Thanh Hương Thảo đã được Điện Quang đào tạo và phân công công tác tại các vị trí quan trọng của Công ty. Trong quá trình thử thách, chị Thảo đã thể hiện được vai trò và năng lực của mình.

 

Ban lãnh đạo Công ty chúc mừng chị Nguyễn Thanh Hương Thảo được bổ nhiệm vào vị trí Phó Giám đốc phòng Xuất Nhập khẩu.

Với việc bổ nhiệm Phó Giám đốc mới cho phòng Xuất Nhập khẩu, Điện Quang tiếp tục xây dựng, phát triển và đẩy mạnh công tác xuất nhập khẩu, mở rộng hoạt động kinh doanh ở thị trường nước ngoài, góp phần vào mục tiêu phát triển chung của Công ty.

TOP