Điện Quang đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới

Ngày 25/6/2015, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang tổ chức lớp đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho nhân viên mới tại văn phòng và các chi nhánh của Công ty. Với Điện Quang, việc đào tạo và giúp nhân viên thấu hiểu bản sắc văn hóa doanh nghiệp là một trong những yếu tố quan trọng để làm nên thành công của Công ty. Dưới sự đào tạo của Giám đốc Phòng Truyền thông, các học viên đã nhanh chóng tiếp thu và nhận diện được các giá trị văn hóa đặc trưng của Điện Quang.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng hiện nay, bên cạnh sản phẩm, thương hiệu… thì văn hóa doanh nghiệp cũng chính là một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường. Hiểu rõ điều này, nên Điện Quang thường xuyên tổ chức đào tạo, hướng dẫn văn hóa doanh nghiệp để mỗi CBCNV Điện Quang đều thấm nhuần các giá trị cốt lõi của hệ thống văn hóa Điện Quang, góp phần tạo nên bản sắc riêng và sự phát triển bền vững cho Công ty.

 

 

TOP