Điện Quang đào tạo kỹ năng thuyết trình cho CBCNV

Hầu hết với các nhóm công việc hiện đại, kỹ năng thuyết trình là vô cùng cần thiết bởi việc trình bày các dự án, truyền tải ý tưởng đến khách hàng là yêu cầu nhất thiết hàng đầu. Để tiếp tục chương trình đào tạo nâng cao kỹ năng của đội ngũ CBCNV, vừa qua, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã tổ chức buổi đào tạo kỹ năng thuyết trình cho CBCNV của Công ty.

Buổi đào tạo do Ts. Thái Trí Dũng, Đại học Kinh tế TP.HCM trực tiếp giảng dạy. Khóa học đặt ra mục tiêu là giúp các học viên vận dụng thật hiệu quả các nguyên tắc thuyết trình vào thực tế công việc; trau dồi khả năng diễn thuyết, trình bày, thuyết phục và gây ấn tượng trước đám đông. Các thành viên tham dự được phân nhóm, bàn luận một đề tài tự chọn, sau đó làm slides để trình bày trong vòng 15-20 phút.
Thông qua buổi đào tạo, các học viên đã được tiếp cận một cách có trọng tâm về kỹ năng và nghệ thuật thuyết trình như: cách chuẩn bị bố cục cho một bài thuyết trình ngắn gọn nhưng súc tích, cách tạo các dụng cụ trực quan làm sinh động cho bài thuyết trình, cách gây ấn tượng với khán giả, kiểm soát hiệu quả ngôn ngữ cơ thể và cả cách xử lý sự cố bất ngờ.
Với việc thường xuyên tổ chức các khóa học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thuyết trình cho đội ngũ CBCNV, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, Điện Quang hy vọng sẽ có một nguồn nhân lực chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, giúp Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra.

TOP