Ứng dụng LED phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên: nhiều kết quả khả quan

Sau hơn 3 năm thực hiện, các dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước “Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên” giai đoạn 2011-2015 (gọi tắt là Chương trình Tây Nguyên 3), đã đạt nhiều kết quả khả quan.

Ông Trần Quốc Toản – Phó TGĐ Công ty CP Bóng đèn Điện Quang trình bày tham luận ứng dụng của đèn Led cho nông nghiệp

Đây là ý kiến nhận định chung của các chuyên gia trong buổi Hội thảo Khoa học phát triển chuyên đề Công nghệ chiếu sáng LED phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên được tổ chức trong ngày 4/12/2015 tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Là doanh nghiệp đã đồng hành từ những ngày đầu với dự án ứng dụng LED và LED – NN, Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đã giới thiệu đến hội nghị nhiều dòng sản phẩm LED mới và các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng LED vào nông nghiệp cho hiệu quả cao.

Hội thảo có sự tham gia của 100 khách mời, là các chuyên gia đến từ nhiều Sở Ngành và Trung tâm nghiên cứu, Ứng dụng như: Sở KHCN Lâm Đồng, Trung tâm Phát triển Công nghệ cao (HTD), Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện cây công nghiệp và cây cà phê Tây Nguyên cùng đại diện các cơ sở nhân giống cây trồng tại Đà Lạt, Đắk Lắk... Được triển khai từ cuối năm 2011, thành công lớn nhất của Chương trình Tây Nguyên 3 là đã nghiên cứu ứng dụng thành công các công nghệ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, trong đó có công nghệ chiếu sáng LED.


Hình ảnh về giàn đèn LED-NN, sản phẩm của đề tài TN3/C09 hợp tác với nhà máy bóng đèn Điện Quang để hỗ trợ trong việc chuyển giao công nghệ sản xuất và ứng dụng các sản phẩm chiếu sáng LED (Ảnh: http://www.vast.ac.vn/)

Công nghệ vật liệu “đèn LED” tiết kiệm năng lượng phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao” thuộc đề tài TN3/C09 do Trung tâm Phát triển Công nghệ cao chủ trì. Đề tài được Công ty Bóng đèn Điện Quang hỗ trợ chuyển giao công nghệ sản xuất và ứng dụng các sản phẩm chiếu sáng LED nói chung và đèn LED-NN (đèn, giàn đèn, buồng nuôi cấy mô) nói riêng. Cụ thể, 4 giàn đèn được chuyển giao cho 3 cơ sở để nuôi cấy mô và nhân giống 7 loại cây trồng (Viện Khoa học kỹ thuật Nông Lâm Tây Nguyên thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên và Viện Công nghệ Sinh học thuộc Viện HLKHCNVN).

Dự án "Nghiên cứu phát triển công nghệ chiếu sáng LED phục vụ nông nghiệp Tây Nguyên" do Trung tâm Phát triển Công nghệ cao chủ trì hợp tác với Công ty CP Bóng đèn Điện Quang(Ảnh: http://htd.ac.vn/)

Tại Hội nghị, đại diện Điện Quang đã có tham luận chuyên đề một số loại đèn LED ứng dụng trong nông nghiệp và giới thiệu các dòng đèn LED Điện Quang đã nghiên cứu sản xuất thành công. Bên cạnh các đề tài tham luận về ứng dụng LED trong Nông nghiệp như: Thiết kế chế tạo đèn LED-NN, giàn và buồng nuôi cấy mô nhân giống cây trồng in vitro, Nghiên cứu nhân giống cây Hồng môn, Dây tây, Sâm ngọc linh và một số cây khác sử dụng đèn sáng LED-NN, Nghiên cứu nhân cây cà phê vối sử dụng đèn sáng LED-NN, Kỹ thuật phá đêm cây hoa Cúc sử đèn sáng LED-NN… Chương trình còn tổ chức buổi tham quan một số cơ sở trồng cây giống nuôi cấy dùng đèn LED – NN tại Đà Lạt.
Công nghệ chiếu sáng LED đã được các chuyên gia đánh giá cao về khả năng ứng dụng hiệu quả cho ngành nông nghiệp. Sự vào cuộc tích cực của nhiều doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất LED trong nước như Điện Quang sẽ tạo sức lan tỏa và đẩy nhanh hơn nữa các nghiên cứu và ứng dụng LED trong sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao.

 

TOP