Điện Quang tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông

Sáng ngày 11/04/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (DQC) đã tiến hành thành công. Theo đó, tất cả các nội dung trình tại Đại hội đều được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỉ lệ tán thành cao.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Trong năm 2015 Điện Quang đã đạt được sự tăng trưởng ấn tượng 24% ở thị trường nội địa. Mức tăng trưởng được trải đều ở tất cả các kênh trong đó kênh công trình và kênh tiêu thụ hiện đại với mức tăng trưởng lần lượt là 44% và 41%. Thị trường nội địa là động lực quan trọng góp phần giúp Điện Quang hoàn thành vượt 34% kế hoạch lợi nhuận của năm 2015

Với thành quả đạt được vừa qua, nhiều cổ đông cũng tỏ ra hài lòng, tin tưởng vào chất lượng sản phẩm và đề cao khả năng phát triển của Điện Quang. 

Trong đó HĐQT đã quyết định tăng mức cổ tức năm 2015 từ 20% lên 35% trong đó đã tạm ứng 15% bằng tiền mặt, đợt 2 sẽ trả cổ tức bổ sung 10% tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Thời gian dự kiến phát hành sau khi ĐHCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và được UBCK chấp thuận.

Cổ đông bỏ phiếu trong Đại hội cổ đông thường niên

HĐQT cũng trình ĐHCĐ về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2016 – 2018 với số lượng phát hành hàng năm 500.000 cổ phần/năm (tương đương 1,72% số cổ phiếu đang lưu hành). Cổ phiếu ESOP sẽ chia làm 2 loại, một loại phát hành từ nguồn Quỹ khen thưởng phúc lợi của công ty, cán bộ nhân viên không phải thanh toán tiền, loại này bị hạn chế chuyển nhượng tới hết ngày 31/3/2020, cổ phiếu này mỗi năm sẽ phát hành 150.000 cổ phần; loại 2 mỗi năm phát hành 350.000 cổ phần với giá phát hành 50.000 đồng/cp, loại này không bị hạn chế thời gian chuyển nhượng.

Nhiều câu hỏi của cổ đông về kế hoạch phát triển của Công ty trong năm 2016, dự án đầu tư gần 600 tỷ vào Khu Công nghệ Cao, kế hoạch thu hồi công nợ Cuba… cũng được Đoàn chủ tịch làm rõ trong Đại hội.

Ban Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

Trước sự thay đổi nhanh của ngành chiếu sáng và áp lực cạnh tranh đang gia tăng mạnh mẽ, tập thể cán bộ CNV Công ty cần đoàn kết tạo thành sức mạnh, ra sức thi đua sáng tạo, giúp Công ty vượt qua mọi khó khăn thách thức, kịp thời nắm bắt các cơ hội để đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, cổ đông và người lao động. Đây cũng là cơ sở để Hội đồng Quản trị và Ban điều hành xác định chủ đề trong năm 2016 “Đoàn kết sáng tạo, nắm bắt vận hội, vững bước thành công”. Đây cũng là năm bản lề cho việc triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 – 2020 đã được Hội Đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thông qua.

Năm 2016, Điện Quang  đặt kế hoạch doanh thu thuần 1.100 tỷ, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 230 tỷ đồng, cổ tức dự kiến 30%.

 

 

TOP