Điện Quang ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ

Trong ngày, Bà Tổng Giám đốc cùng các cán bộ công đoàn đã trực tiếp đến tỉnh Nghệ An hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 5

. Tổng số tiền và hàng hóa ủng hộ trong đợt này là trên 200.000.000 đồng.


Hầu hết các gia đình tại đây đều đang trong tình trạng khó khăn, thiếu thốn lương thực và các vật dụng thiết yếu. Số tiền ủng hộ của Cám bộ công nhân viên, Công đoàn và Đoàn Thanh niên của công ty Điện Quang đã góp một phần nhỏ làm ấm lòng bà con vùng bão lũ. Xúc động trước sự động viên về tinh thần, ủng hộ về vật chất này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An cũng đã gửi thư cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia quý báu của cán bộ công nhân viên công ty Điện Quang.

Admin

TOP