Điện Quang đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV

Ngày 24/8/2016, Điện Quang tổ chức khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp cho CBCNV, giảng viên của khóa đào tạo là ông Hồ Quỳnh Hưng  –  CT. HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Nội dung của khóa đào tạo gồm: Giới thiệu chung về Công ty, tầm nhìn và giá trị chung về Công ty; giá trị về chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực giao tiếp, phong cách làm việc chuyên nghiệp, giới thiệu các tính năng và sản phẩm chủ lực của Điện Quang.

Ông Hồ Quỳnh Hưng  –  CT. HĐQT kiêm TGĐ Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đào tạo VHDN cho nhân viên mới

Văn hoá doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường thì việc xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một việc làm hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá, ngôn ngữ, tư liệu, thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được.

 CBCNV Điện Quang tham gia khóa đào tạo Văn hóa doanh nghiệp

Thông qua khóa đào tạo này Điện Quang mong muốn CBCNV của Công ty hiểu và thích nghi tốt văn hóa doanh nghiệp Điện Quang, tôn trọng những giá trị, chuẩn mực đạo đức, phát huy những điểm mạnh của bản thân, cân bằng các mối quan hệ khi hợp tác với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng… để đạt được kết quả cao trong công việc cũng như trong cuộc sống.

TOP