Điện Quang bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Trong quá trình làm việc tại Điện Quang, ông Trần Quốc Toản đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển lớn mạnh của công ty, đặc biệt là trong lĩnh vực kỹ thuật, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

Việc bổ nhiệm cán bộ đầu ngành kỹ thuật, hoàn thiện bộ máy quản lý của Công ty là vô cùng cần thiết để đưa Điện Quang phát triển theo đúng định hướng trở thành một tập đoàn lớn mạnh chuyên sâu trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện.”

Phượng Nguyễn - DQ

TOP