Đèn Điện Quang - GIỮ MÃI ĐÔI MẮT SÁNG NGỜI

Hơn 10 năm nay, Điện Quang đi đầu trong đổi mới công nghệ, đem đến dòng sản phẩm đèn huỳnh quang áp dụng công nghệ dây tóc xoắn ba, giúp bóng sáng hơn;

lâu đen đầu hơn; phù hợp với nguồn sáng an toàn cho thị lực người sử dụng.
Bóng đèn Điện Quang có nhiều sự lựa chọn loại ánh sáng cho từng mục đích sử dụng: Ánh sáng ban ngày (Daylight - sử dụng chiếu sáng gia đình), ánh sáng trắng xanh (Signlight - sử dụng chiếu sáng quảng cáo), ánh sáng trắng ấm (Warmwhite - tạo nguồn sáng ấm áp trong trang trí). Và chính sách giá phù hợp (8.000 - 10.000 đ/sản phẩm) thỏa mãn nhu cầu chiếu sáng an toàn, chất lượng và thu nhập của người Việt Nam. Hơn 10 năm nay, Điện Quang đi đầu trong đổi mới công nghệ, đem đến dòng sản phẩm đèn huỳnh quang áp dụng công nghệ dây tóc xoắn ba, giúp bóng sáng hơn; lâu đen đầu hơn; phù hợp với nguồn sáng an toàn cho thị lực người sử dụng.

TOP