EVN tính toán lại phương án thay thế bóng đèn

Theo EVN, nếu thay thế 20 triệu bóng đèn sợi đốt sẽ giảm được 1,1 tỷ kWh/năm, tương đương với việc không phải đầu tư thêm 10.000 tỷ đồng xây dựng một nhà máy điện. 


Ngành điện sẽ không phải trả lãi 1.000 tỷ đồng lãi vay mỗi năm và chỉ cần thay một bóng đèn tròn 100W bằng đèn compact 20W, mỗi gia đình sẽ tiết kiệm được 10.000 đồng/tháng.  Tuy nhiên, chương trình này đã bị nhiều đơn vị phản đối. Bởi lẽ, để thay thế số bóng đèn nói trên, cần tới khoản tiền đầu tư 569 tỷ đồng. Bóng đèn tròn giá chỉ khoảng 3.000 đồng/chiếc trong khi đèn compact có giá gấp trên 5 -7 lần nên sẽ là lãng phí đối với các hộ nghèo ít sử dụng điện. Một điều quan trọng nữa là EVN chưa đưa ra được giải pháp khả thi về việc lấy đâu ra tiền để hỗ trợ, thay thế bóng đèn tròn.  Chính vì vậy, Bộ trưởng Hoàng Trung Hải yêu cầu EVN phải tính toán lại giải pháp nói trên, trong đó phải đưa ra lộ trình thay thế bóng đèn tròn một cách hợp lý.

TOP