BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG MAXX 801

Loại bột huỳnh quang Halô Phôtsphát Canxi (HPC). Các bóng đèn huỳnh quang ống thẳng T10, T8 bán trên thị trường hiện nay sử dụng loại bột huỳnh quang này.

Công nghệ chế tạo bột huỳnh quang HPC hiện tại đã hoàn chỉnh. Giá thành bột huỳnh quang dùng trong các bóng đèn chiếu sáng thông dụng khoảng 4 ÷ 5 USD. Các bột huỳnh quang màu thì giá thành cao hơn khoảng 10 lần.

Loại bột huỳnh quang ba vạch phổ (Tricolor phosphor - TCP) là bột huỳnh quang được trộn theo những tỷ lệ nhất định ba bột huỳnh quang màu có phổ vạch (dải sóng) ngắn, hẹp đó là: đỏ (Red), xanh dương (blue) và xanh lá cây (green). Các bột huỳnh quang này được hoạt hoá bằng các nguyên tố rất hiếm. Do vậy giá thành của chúng cao hơn bột huỳnh quang HPC khoảng 20 lần. Bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng thông dụng sử dụng bột huỳnh quang HPC có hiệu suất cao và ổn định nhưng chất lượng  ánh sáng có thể chấp nhận được với chỉ số truyền màu từ 54 đến 76 Ra. Vì vậy nó không phù hợp với những khu vực mà người sử dụng quan tâm nhiều đến màu sắc của ánh sáng đèn (ví dụ môi trường đọc sách, học tập).  Bóng đèn  huỳnh quang sử dụng bột huỳnh quang TCP không những có hiệu suất sáng cao mà còn cho chất lượng ánh sáng tốt hơn với chỉ số truyền màu cao từ 80 trở lên. Thí dụ: bóng đèn huỳnh quang 40 W dùng bột huỳnh quang HPC phổ ánh sáng ban ngày phát ra quang thông là 2.650 lm và có chỉ số truyền màu là 74, thì bóng đèn dùng bột huỳnh quang TCP phổ ánh sáng ban ngày cùng công suất phát ra quang thông 3.200 lm và cho chất lượng truyền màu tốt hơn với chỉ số truyền màu là > 80. Huỳnh quang TCP cũng như HPC đều có thể  tạo ra ánh sáng các phổ khác nhau theo yêu cầu, ví dụ: trắng, trắng ấm, trắng lạnh, ban ngày .v.v. nhưng đèn Điện Quang Maxx 801 là sự kết hợp ưu điểm giữa tính kinh tế của đèn huỳnh quang thông thường (sử dụng bột huỳnh quang thường HPC) cùng với chất lượng cao của bột huỳnh quang có dải sóng hẹp (sử dụng bột huỳnh quang TCP). Tuy đèn Điện Quang Maxx 801 sử dụng bột huỳnh quang TCP giá thành bóng đèn cao hơn do bột huỳnh quang TCP đắt hơn HPC nhiều lần nhưng đổi lại chúng ta nhận được hiệu suất sáng cao hơn và chất lượng ánh sáng tốt hơn.  Do vậy dùng bóng đèn huỳnh quang sử dụng công nghệ huỳnh quang TCP kinh tế nhiều hơn HPC.

TOP