Hội nghị đại biểu công nhân viên chức Điện Quang


Đại hội nhằm đánh giá lại tình hình sản xuất kinh doanh năm 2005 và phương hướng nhiệm vụ năm 2006 đồng thời đại hội cũng tiến hành bầu ban chấp hành Công Đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2006 - 2008

 

Năm 2005 là năm đầy khó khăn và thử thách với công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang, vì là năm đầu tiên Công ty chuyển đổi hình thức sở hữu, từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang công ty cổ phần. Giá cả vật tư nguyên vật liệu đầu vào liên tục tăng và tăng ở mức cao từ 20% trở lên, có những vật tư hoá chất tăng đến 80%. Sự cạnh tranh của các sản phẩm cùng loại ngày càng khốc liệt. Nhưng nhờ có sự chỉ đạo sát sao của Bộ công nghiệp, của HĐQT, của các cấp Ủy Đảng, sự hợp tác và giúp đỡ nhiệt tình của các đơn vị bạn trong và ngoài ngành, cùng với những nỗ lực lớn, những quyết tâm cao của toàn thể CBCNV trong Công ty bằng những giải pháp tích cực, nhậy bén, có hiệu quả đã giúp Công ty hoàn thành KHSX Bộ giao và có tăng trưởng cao đáng khích lệ. Sản xuất tăng trưởng 17,15% so với cùng kỳ 2004 và đạt 106,18% so với kế hoạch năm 2005. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty sản xuất được 22 triệu bóng đèn huỳnh quang. doanh thu so với cùng kỳ năm 2004 tăng 19,41%, đặc biệt đèn huỳnh quang xuất khẩu tăng đáng kể gần gấp 2 lần so với năm 2004. 


Giá trị xuất khẩu tăng 23 % so với năm 2004 và tăng 12,8% so với kế hoạch Bộ giao năm 2005.


Năng suất lao động của toàn công ty đạt tăng 41,3% so với năm 2004. Thu nhập bình quân của người lao động tăng 126,67% so với năm 2004. Giá trị thương hiệu không ngừng được củng cố và đứng vững trong lòng người tiêu dùng. Năm 2005 sản phẩm Điện quang đã được người tiêu dùng trong cà nước bình chọn là hàng Việt Nam chất lương cao và đứng 1 trong 10 ngành hàng có thương hiệu mạnh nhất trong năm. Giải thưởng “ Sao vàng đất Việt “ cũng là một thành tích lớn lao mà tập thể Điện quang đã xây dựng được trong năm góp phần cho chúng ta có lợi thế trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

 

TOP