Điện Quang tham gia “Hội nghị tiết kiệm điện năm 2007”

Thông qua Hội nghị này, Điện Quang mong muốn tiếp cận và chia sẽ những kiến thức về tiết kiệm năng lựơng trong chiếu sáng nhằm nâng cao các hoạt động TKNL

trong sản xuất kinh doanh của khách hàng; hợp tác với các tổ chức doanh nghiệp để phát triển sản phẩm và dịch vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu về tiết kiệm năng lựơng thương mại. Đồng thời, Điện Quang sẽ thực hiện các dịch vụ tư vấn – hỗ trợ thiết kế – xây dựng các dự án tiết kiệm năng lượng; cung cấp các sản phẩm tiết kiệm điện do Điện Quang sản xuất như: huỳnh quang T8 (36W, 32W), Maxx801, Bộ đèn Dowblewing, đèn Compact tiết kiệm điện và triển khai thực hiện các công trình tiết kiệm điện.

Trần Chung

TOP