Công ty Điện Quang triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng

Hưởng ứng chỉ thị tiết kiệm điện của Chính phủ, Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang đang triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng hướng đến lợi ích người tiêu dùng.

Công ty đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng đầu tư công nghệ mới để sản xuất các sản phẩm tiết kiệm điện như đèn huỳnh quang T8, đèn huỳnh quang cao cấp Maxx80, bộ đèn Doulewing và đèn compact.

TOP