Bóng đèn Điện Quang đã đến tận tay bà con tỉnh Tây Ninh

Ngày 15/7/2012 Huyện Dương Minh Châu đã tiếp nhận 1000 bóng đèn được tài trợ từ Công ty Cổ phần Bóng Đèn Điện Quang

. Hơn 100 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Kiến Trúc tham gia thay mới bóng đèn cho các gia đình chính sách, khó khăn tại 4 xã gồm: xã Phan, Suối Đá, Phước Ninh và Phước Minh.

Từ Huyện Dương Minh Châu các nhóm sinh viên tình nguyện phân lực lượng về các xã có nhiều hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách giúp người dân làm đường, sơn mới lại trường học, dạy các em thiếu nhi học hè…

Những thùng sản phẩm bóng đèn của Công ty CP Bóng đèn Điện Quang đã vượt hàng trăm cây số đến với các xã còn nhiều khó khăn. Đón nhận những sản phẩm mới từ Công ty CP Bóng Đèn Điện Quang bà con vui mừng và phấn khởi vì từ này ngôi nhà sẽ sáng và ấm áp hơn.

Vượt qua những khó khăn về vật chất, điều kiện ăn ở còn nhiếu thiếu thốn nhưng tất các sinh viên tình nguyện đều cố gắng giúp đỡ nhiều hơn nữa cho người dân Huyện Dương Minh Châu.

Tài trợ hàng năm cho các hoạt động tình nguyện là việc làm thường xuyên và ý nghĩa của Điện Quang, nhằm chia sẻ một phần trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

TOP