ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG 2013

Sáng ngày 29/4, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã được tổ chức trang trọng tại Khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh. 

 

Báo cáo tại ĐHCĐ 2013, Hội đồng Quản trị đã báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động của công ty trong năm 2012 theo đó doanh thu tăng 3%, lợi nhuận trước thuế tăng 15% so với năm 2011. Đồng thời ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông 2012 giao phó, Điện Quang còn vinh dự nhận được các giải thưởng cao quý như: Huân chương Độc Lập Hạng Nhì do Chủ tịch Nước trao tặng; 17 năm liên tiếp được người tiêu dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao; 3 lần liên tiếp là đơn vị duy nhất của ngành chiếu sáng được Chính phủ công nhận là Thương hiệu Quốc gia. 

Tại Đại hội, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2008 – 2012 cũng đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh sau 5 năm: Doanh thù thuần năm 2012 tăng 65% so với năm năm 2008 và đạt tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân hàng năm 13.5%, lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng gần 31 lần so với năm 2008với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 641%. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng đưa ra phương hướng sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2013 – 2017, theo đó chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2017 doanh thu thuần đạt 1107 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 103 tỷ đồng, chi trả cổ tức 20%.

Trả lời ý kiến của cổ đông về việc thu hồi công nợ  Cuba, và hoạt động của nhà máy liên doanh Viet Ven, ông Hồ Quỳnh Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty cho biết: Từ cuối năm 2010 Điện Quang và đối tác Cuba đã tiến hành ký kết lại lịch thanh toán nợ với thời hạn 6 năm tương đương với 72 kỳ trả nợ. Đến thời điểm tháng 3/2013 các khoản nợ phía bạn đều được thanh toán đúng hạn và hoàn toàn phù hợp với lịch trả nợ đã được ký kết. Liên quan đến dự án liên doanh với Tập đoàn Dầu khí Venezuela để xây dựng khu liên hợp sản xuất đèn chiếu sáng tiết kiệm điện, trong năm 2012 Điện Quang đã hoàn thành một số hạng mục quan trọng trong hợp đồng tổng thầu để đưa nhà máy đi vào hoạt động: hoàn thành giai đoạn 1 với việc lắp đặt 5 dây chuyền sản xuất đèn compact tiết kiệm điện, cử hơn 100 lượt cán bộ chuyên gia sang Venezuela để đào tạo và chuyển giao công nghệ, đến cuối tháng 5-2012 nhà máy đã cho ra đời sản phẩm đầu tiên. Từ tháng 8-2012, nhà máy đã bắt đầu sản xuất ổn định với công suất hiện tại là 12 triệu sản phẩm/ năm. 

Ngoài các nội dung Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2012, phương hướng hoạt động 2013, báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 đã được kiểm toán và báo cáo hoạt động BKS thì ĐHĐCĐ thường niên 2013 đã thông qua một số các tờ trình: Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013; báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2012 và phương hướng 2013 – 2017; báo cáo tài chính 2012 đã được kiểm toán; báo cáo các hoạt động của BKS 2012 và nhiệm kỳ 2008 – 2012; tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức 2012; tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2013; tờ trình chọn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ; tờ trình chọn công ty kiểm toán độc lập 2013; tờ trình thông qua một số nội dung sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả sau khi các cổ đông bỏ phiếu hầu hết các tờ trình đều đã được thông qua với tỉ lệ đồng thuận cao. Đại hội cổ đông cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu Hội đồng Quản trị, và Ban kiểm soát nhiệm kì 2013 – 2017.

TOP