Điện Quang bổ nhiệm nhân sự mới

Nhằm tương thích với quy mô tăng trưởng và phát triển của một đơn vị sản xuất chiếu sáng hàng đầu tại Việt Nam

, ngày 17/02/2014 Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã tổ chức lễ bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc Phòng Hành Chính và Phó Giám đốc Phòng Thử Nghiệm.

Theo đó, Bà Lê Thị Hồng - Thư ký Tổng Giám đốc kiêm nhiệm Phó Giám đốc Phòng Hành Chính; Ông Trần Nguyễn Bá Vinh – đảm nhận chức vụ Phó Giám đốc Phòng Thử Nghiệm.

Việc bổ nhiệm nhân sự cấp cao lần này của Điện Quang thể hiện sự linh hoạt đổi mới trong tình hình mới, tăng tính chuyên trách trong quản lý chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy năng lực phát triển của Điện Quang lên tầm cao mới, khẳng định thế mạnh của một thương hiệu Việt trên bước đường hội nhập.

Ban lãnh đạo chúc mừng cũng như động viên các Phó Giám đốc hoàn thành các nhiệm vụ mới góp phần thúc đẩy sự phát triển của Điện Quang 

TOP