Chi Nhánh Đồng An – Cty CP Bóng đèn Điện Quang đạt danh hiệu “Sách Xanh tỉnh Bình Dương 2014”

Ngày 31-5-2014 trong không khí long trọng của Lễ mít tinh kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5-6, Chi Nhánh Đồng An – Cty CP Bóng đèn Điện Quang

đã vinh dự nhận bằng khen và kỷ niệm chương từ UBND tỉnh Bình Dương cho doanh nghiệp đạt danh hiệu “Sách Xanh tỉnh Bình Dương năm 2014” vì đã có thành tích thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường.

Mỗi hai năm một lần Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tiến hành điều tra, khảo sát để đánh giá công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tiêu chí đánh giá dựa trên việc tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường Việt Nam; tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn môi trường; tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường và các vấn đề liên quan khác, kết quả Chi Nhánh Đồng An – Cty CP Bóng đèn Điện Quang được chứng nhận là một trong 59 doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và được xếp hạng màu xanh lá cây.

Đây là lần thứ 2 liên tiếp Chi Nhánh Đồng An – Cty CP Bóng đèn Điện Quang nhận được giải thưởng doanh nghiệp xanh trên địa bàn. Việc nằm trong sách xanh của tỉnh Bình Dương một lần nữa khẳng định tinh thần tạo lập giá trị chung, hướng đến sự phát triển bền vững cùng cộng đồng của công ty.

Việc phân hạng, đánh giá doanh nghiệp xanh căn cứ vào nhiều tiêu chí: tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường; tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường và tuân thủ về hồ sơ quản lý môi trường cùng các vấn đề liên quan khác. Chi Nhánh Đồng An – Cty CP Bóng đèn Điện Quangđược đánh giá cao ở cả những tiêu chí trên, với chiến lược sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động bảo vệ môi trường.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang vinh dự là một trong hai đơn vị đầu tiên của Việt Nam được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp “Nhãn Xanh Việt Nam” chứng nhận sản phẩm an toàn và thân thiện với môi trường.

TOP