Ngày sáng tạo Điện Quang – 1 ngày 400 ý tưởng

Vừa qua, Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang đã tổ chức “Ngày sáng tạo Điện Quang” để toàn thể CBCNV trong Công ty đóng góp ý tưởng sáng tạo. “Ngày sáng tạo Điện Quang” sẽ là hoạt động thường xuyên để các anh chị em trong gia đình Điện Quang phát huy các ý tưởng sáng tạo cũng như tinh thần trách nhiệm của mình với công việc.

 
“Ngày sáng tạo Điện Quang” sẽ là hoạt động thường xuyên để các anh chị em trong gia đình Điện Quang phát huy các ý tưởng sáng tạo. 

Là một công ty về công nghệ, coi trọng sự sáng tạo, Điện Quang luôn khuyến khích và tạo điều kiện để mọi thành viên tích cực sáng tạo nhằm mang lại hiệu quả tốt hơn trong công việc. Thời gian qua, nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của chính anh chị em CBCNV Điện Quang đã được Công ty áp dụng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp Điện Quang tiết kiệm hàng tỉ đồng.

Điện Quang luôn khuyến khích và tạo điều kiện để mọi thành viên tích cực sáng tạo.

Để tiếp tục phát huy khả năng sáng tạo của cán bộ công nhân viên, ngày 12.1, Điện Quang đã tổ chức “Ngày sáng tạo Điện Quang” đến toàn thể người lao động từ Ban lãnh đạo Công ty đến công nhân viên. Chỉ trong ngày 12.1, Công ty đã thu được gần 400 ý tưởng sáng tạo.

Sau ngày này, Điện Quang vẫn tiếp tục nhận ý tưởng của các anh chị em để góp phần tăng hiệu quả sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí và giảm thiểu rủi ro trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty. 

TOP