Kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hướng đến lễ kỷ niệm 125 (19/5/1890 – 19/5/2015) ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể CBCNV Điện Quang không ngừng phấn đấu học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 Đôi nét về thân thế và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh (lúc nhỏ tên là Nguyễn Sinh Cung, khi đi học tên là Nguyễn Tất Thành, hoạt động cách mạng lấy tên là Ngyễn Ái Quốc) sinh ngày 19.5.1890 trong một gia đình nhà nho yêu nuớc, tại làng Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Ngày 5.6.1911, từ bến cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo trong mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước để đem lại: “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi”.

Sau gần 10 năm tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc đã đi đến nhiều châu lục, tiến hành khảo sát chủ nghĩa thực dân, đế quốc ở các nước tư bản và nhiều nước thuộc địa. Sớm nhận thức được xu hướng phát triển của thời đại, Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên ủng hộ Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại và tìm thấy ở Chủ nghĩa Mác – Lênin con đường giải phóng của giai cấp công nhân và nhân dân các nước thuộc địa. 

UNESCO đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”. 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi. Ngày 2.9.1945 tại Quảng trường Ba Đình, Người đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; tổ chức Tổng tuyển cử tự do trong cả nước, bầu Quốc hội và thông qua Hiến pháp dân chủ đầu tiên của Việt Nam. Quốc hội khóa I (năm 1946) đã bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đập tan âm mưu đen tối của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ và giữ vững chính quyền cách mạng.

Ngày 2.9.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc nuối cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới.

Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng vĩ đại, có những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (năm 1990), tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) đã phong tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh danh hiệu: “Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới”.

Điện Quang học tập và làm việc theo gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến nay, Điện Quang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên Điện Quang tiếp tục được nâng cao, trở thành việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác trong hoạt động hàng ngày của toàn thể CBCNV Công ty.


Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, toàn thể CBCNV Điện Quang sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điện Quang đã có nhiều biện pháp thiết thực thúc đẩy các phong trào thi đua sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ đến cán bộ, đoàn viên, đảng viên, đạt được kết quả cụ thể, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Điện Quang và đảng viên.

Nội dung học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc. Điện Quang chú trọng rà soát, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nội dung chuẩn mực đạo đức của đơn vị đều được tổ chức bàn bạc, thảo luận, bổ sung một cách dân chủ, công khai trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt đơn vị…

Năm 2014, Điện Quang đã có được nhiều thành công với các chỉ tiêu kinh doanh đều đạt và vượt mức đề ra, khẳng định được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực chiếu sáng và thiết bị điện tại Việt Nam. Các anh chị em đã liên tục đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo giúp Công ty tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh doanh. Những kết quả đó cho thấy tinh thần học hỏi và không ngừng phấn đấu, sáng tạo trong tập thể CBCNV Điện Quang. Thấm nhuần tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh, trong năm 2015, toàn thể CBCNV Điện Quang sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao và đẩy mạnh tư tưởng Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần cho công cuộc xây dựng nước Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

TOP